Pekeliling Cuti Gantian

Pekeliling Cuti Gantian. (5) kelulusan cuti gantian dihadkan kepada enam (6) hari sahaja dalam tempoh sebulan. Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu.

Pekeliling Penebusan Awal Gantian Cuti Rehat (GCR) 75 Hari
Pekeliling Penebusan Awal Gantian Cuti Rehat (GCR) 75 Hari from www.yatieowner.com

Kepada:_____ (ketua bahagian / unit) saya memohon kebenaran cuti rehat/gantian selama _____ hari pada 5.4.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebihi tiga (3) bulan tetapi kurang dari enam (6) bulantermasuk hari kelepasan am dan mingguan adalah layak menuntut elaun gantian tetap mengikut kadar seperti berikut: (5) kelulusan cuti gantian dihadkan kepada enam (6) hari sahaja dalam tempoh sebulan.

Cara Penebusan Awal Award Wang Tunai Gantian Cuti Rehat (Gcr) 2022.

Melalui pekeliling yang dikeluarkan pada 2008, kerajaan memutuskan gantian cuti rehat (gcr) yang boleh dikumpulkan oleh penjawat awam kekal 150 hari dan dibayar dengan wang tunai. Berdasarkan peraturan sebelum ini, gcr yang dikumpul melebihi 150 hari tidak diambil kira untuk bayaran tunai apabila penjawat awam bersara. Gantian cuti rehat atau gcr adalah satu kemudahan disediakan kerajaan, berbentuk ganjaran wang tunai yang diberikan kepada penjawat awam yang tidak berpeluang menghabiskan cuti rehat disebabkan kepentingan perkhidmatan.

See also  Contoh Surat Mohon Cuti Kerja

Wp1.10 Kadar Dan Syarat Tuntutan Elaun, Kemudahan Dan.

Pengumpulan cuti bagi tujuan gantian cuti rehat adalah mengikut peraturan 21(1)peraturan pencen 1980, perintah am bab c dan pekeliling perkhidmatan yang berkuat kuasa. Pegawai tidak menerima opsyen di bawah pekeliling perkhidmatan bil.14 tahun 2008 (pp14/2008) dan memilih kekal di bawah pekeliling perkhidmatan bil. Contoh simulasi kelayakan cuti bagi pegawai dalam keadaan di.

Elaun Dan Bayaran Anggota Perkhidmatan Awam.

Cuti gantian, hendaklah sama banyak dengan masa yang dipanggil bertugas lebih masa itu. 1/30 x [gaji akhir + imbuhan tetap] x jumlah gcr. Surat pekeliling am 3 tahun 1993, surat pekeliling am 2 tahun 1991 cuti mengambil bahagian dalam olahraga /.

Menteri Kewangan, Tengku Datuk Seri Zafrul Abdul Aziz Berkata, Di Samping Itu,.

29 oktober 2021, 6:33 pm. Punca kuasa cuti gantian • perintah am bab g (tajuk i, ii, iii, iv, v, vi, vii, viii) • pekeliling perkhidmatan bil 10/1977 • surat pekeliling perkhidmatan bil 21/ 1977 • pekeliling perkhidmatan bil 17/2005 • surat pekeliling perkhidmatan bil 8/1989 • surat jpa.63/31 sk.36(6) bertarikh 23 jan 1990 • memo jpa 63/31 bhg 1klt 7(19) bertarikh 5 dis 1998 • perintah am 5 bab g Baki cuti yang tidak dapat digunakan boleh dikumpul bagi tujuan pemberian wang tunai gantian cuti rehat (gcr) mengikut ketetapan pekeliling gcr yang berkuat kuasa dari semasa ke semasa.

Untuk Makluman Kepada Penjawat Awam,Kerajaan Melalui Pembentangan Belanjawan 2022 Telah Bersetuju Menaikkan Jumlah Hari Maksimum Gantian Cuti Rehat (Gcr) Daripada 150 Hari Kepada 160 Hari Dan Membenarkan Pemberian Awal Award Wang Tunai Gcr Sebanyak 80 Hari Mulai.

5.4.1 seseorang pegawai yang menjalankan tugas rasmi di luar ibu pejabatnya bagi tempoh melebihi tiga (3) bulan tetapi kurang dari enam (6) bulantermasuk hari kelepasan am dan mingguan adalah layak menuntut elaun gantian tetap mengikut kadar seperti berikut: Gantian cuti rehat dinaikkan daripada maksimum 150 hari kepada 160 hari. Setiap sembilan (9) jam kerja lebih masa, pemohon layak diberikan satu (1) hari cuti gantian.