cuti 2022

Cuti Barah

Cuti Barah. Tibi cuti sakit bergaji penuh yang tidak melebihi 12 bulan. Pesakit barah dan kusta cuti sakit bergaji penuh yang tidak melebihi 24 bulan.

Pekeliling Cuti Sakit Barah
Pekeliling Cuti Sakit Barah from fagikoll.blogspot.com

(r) tempoh cuti secara bergaji penuh diambil kira sebagai Seorang pegawai yang disahkan menghidap penyakit tibi, kusta, atau barah. 3 (iii) bagi pegawai sedang berkhidmat yang dilantik sebelum 1 januari 2009 dan bersetuju menerima opsyen perubahan kadar kelayakan cuti rehat tahunan.

(R) Tempoh Cuti Secara Bergaji Penuh Diambil Kira Sebagai

Bagi mereka yang berkhidmat di sektor awam atau badan berkanun peruntukan cuti sakit yang diberikan saya kira cukup menjaga kebajikan kakitangan. Diberikan kepada pegawai yang memerlukan tempoh rawatan yang panjang. Cuti kuarantin borang permohonan kemudahan cuti kuarantin disebabkan oleh wabak:

Cuti Sakit Bergaji Penuh Yang Tidak Melebihi 24 Bulan Dibenarkan Untuk Pesakit Barah Dan Kusta, Dan Tidak Melebihi 12 Bulan Bagi Pesakit Tibi Dengan Tidak Mengira Sebarang Cuti Sakit Yang Telah Diambilnya Kerana Penyakit Lain.

Rujukan bagi tahun 2008 mengikut 26.09.2008, surat 19.10.2008, kelulusan perintah am bab c 31 (a) 17.10.2008 hingga dari jpnj mulai. Cuti sakit tidak boleh digunakan bagi maksud menggantikan tempoh cuti bersalin kecuali cuti tibi, kusta dan barah atau tempoh pegawai dimasukkan ke wad hospital kerana sakit bukan atas sebab bersalin sepertimana yang telah dinyatakan dalam perenggan 11, pp 14/2010. Adakah cuti sakit boleh digunakan bagi tujuan menggantikan tempoh cuti bersalin sekiranya pegawai telah menggunakan kelayakan maksimum cuti bersalin 360 hari?

Norlamyadalalif Baki Cuti Rehat Di Bawa Ke Tahun Hadapan Pp 9/1991 (Lampiran D7) Anggota.

Layak dipertimbangkan kenaikan pangkat 2. Tempoh cuti *tibi / kusta / barah yang dipohon (sila lampirkan sijil cuti sakit): Sekiranya pihak berkuasa melantik adalah berbeza, tempoh genap 10 tahun akan di ambil kira mulai dari

Layak Dipertimbangkan Menduduki Ptk Mengikut Syarat Yang Berkuat Kuasa 3.

Jumlah kelulusan c.sakit barah x kelayakan cuti 720 hari 180 x 7 =1.75 720 7 1.75 (2 hari) = 5 hari kelayakan crk tahun berkenaan ialah = 5 hari. Cuti tibi, barah dan kusta rujukan : Seorang pegawai yang disahkan menghidap penyakit tibi, kusta, atau barah.

Surat Bulanan Kebenaran Diluluskan Cuti Sakit Barah 12.09.2008, 19.09.2008, Catatkan Bergaji Penuh Selama 26 Hari 25.09.2008 Hingga No.

Cuti tibi, kusta & barah cuti tibi, kusta dan barah diberi bagi tujuan mendapatkan tempoh rawatan yang panjang syarat : Cuti kuarantin borang permohonan kemudahan cuti kuarantin: 3 (iii) bagi pegawai sedang berkhidmat yang dilantik sebelum 1 januari 2009 dan bersetuju menerima opsyen perubahan kadar kelayakan cuti rehat tahunan.