cuti 2022

Cuti Sabatikal

Cuti Sabatikal. Permohonan cuti sabatikal untuk tujuan penulisan buku hendaklah mendapat sokongan dan pengesahan daripada dekan/pengarah yang memperakukan bahawa kerja yang akan dijalankan oleh pegawai akan berjaya dan ia boleh disiapkan dalam tempoh yang diluluskan. Peraturan cuti sebatikal ini dinyatakan secara terperinci di dalam pekeliling ini.

Cuti Sabatikal Untuk Pengetua, Guru Besar dan Guru Bagi
Cuti Sabatikal Untuk Pengetua, Guru Besar dan Guru Bagi from www.cikguhailmi.com

Walau bagaimanapun, pegawai perlu mendapat kebenaran universiti sebelum memohon pembiayaian daripada luar. 9.4 pemberian cuti sabatikal hendaklah mengikut budi bicara naib canselor yang mana, apabila menimbangkan sesuatu permohonan atau kelas permohonan tertentu untuk mendapat cuti sabatikal hendaklah memberi perhatian yang sewajarnya tentang desakan perkhidmatan, implikasi kewangan yang terlibat dan kepentingan universiti secara keseluruhannya sebelum. You have successfully signed out.

3.1 Program Cuti Sabatikal Berasaskan Kepada Statut Upsi (Cuti Sabatikal) 1998, Di Bawah Akta Universiti Dan Kolej Universiti 1971 Dan Perlembagaan Upsi Statut (Siri Baru);

Cuti sabatikal merupakan cuti bergaji penuh bagi staf akademik untuk mengikuti aktiviti penyelidikan, penulisan, peningkatan kelayakan akademik dan aktiviti akademik serta pembangunan profesional yang diluluskan oleh universiti bagi tempoh tertentu. Latihan akademik bumiputera (s lab), hadiah latihan cuti belajar (h lcb) dan cuti sabatikal kepada kakitangan yang mengikuti pengajian di dalam dan luar negara. Cuti sabatikal adalah cuti bergaji penuh bagi staf untuk mengikuti aktiviti penyelidikan, penulisan, peningkatan kelayakan akademik dan aktiviti akademik serta pembangunan profesional yang diluluskan oleh universiti bagi tempoh yang tertentu.

See also  Surat Rasmi Permohonan Cuti

Nyatakan Nama Penyelia 1 3.

You have successfully signed out. Selepas menyempurnakan cuti sabatikal, kelayakan cuti rehat akan dikira daripada tarikh pegawai melaporkan diri untuk bertugas semula di upm. 3.2 panduan dan peraturan dalaman ini bertujuan mengemas kini pengurusan dan pentadbiran kemudahan program cuti sabatikal supaya matlamat tercapai.

Semua Cuti Rehat Yang Terkumpul Sebelum Memulakan Sabatikal Akan Luput Mulai Dari Tarikh Sabatikal Dan Juga Pengumpulan Award Wang Tunai (Awt) Tidak Dibenarkan Sebelum Memulakan Sabatikal.

Sabatikal, jika bercuti sabatikal selama tempoh 5 bulan; How long is the service period that entitles a person to apply for sabbatical leave? Atau 3.2 24 bulan dari tarikh melaporkan diri untuk bertugas semula sekembali daripada cuti sabatikal, jika bercuti sabatikal selama tempoh 9 bulan.

Please Note That The Page Which Will Be Displayed Later After Translations Have Been Made Is An Automatic Computer Translation.

9.4 pemberian cuti sabatikal hendaklah mengikut budi bicara naib canselor yang mana, apabila menimbangkan sesuatu permohonan atau kelas permohonan tertentu untuk mendapat cuti sabatikal hendaklah memberi perhatian yang sewajarnya tentang desakan perkhidmatan, implikasi kewangan yang terlibat dan kepentingan universiti secara keseluruhannya sebelum. Permohonan cuti sabatikal untuk tujuan penulisan buku hendaklah mendapat sokongan dan pengesahan daripada dekan/pengarah yang memperakukan bahawa kerja yang akan dijalankan oleh pegawai akan berjaya dan ia boleh disiapkan dalam tempoh yang diluluskan. Walau bagaimanapun, pegawai perlu mendapat kebenaran universiti sebelum memohon pembiayaian daripada luar.

Walau Bagaimanapun Pengumpulan Cuti Rehat Sebanyak 14 Hari Daripada Jumlah Cuti Rehat Yang Terkumpul Boleh Dibenarkan Sekiranya Progam Sabatikal Dibuat Sepenuhnya Selama.

4.0 laporan cuti sabatikal laporan cuti sabatikal perlu dikemukakan dalam tempoh 30 hari selepas kembali dari cuti sabatikal. Saya *bersetuju / tidak bersetuju menyokong permohonan dan cadangan cuti sabatikal pemohon seperti yang dikemukakan. Cuti sabatikal kali kedua dan seterusnya, pihak universiti hanya akan membayar elaun sara hidup pada kadar tempatan dan pegawai digalakkan untuk mendapatkan pembiayaan luar universiti.