cuti 2022

Format Borang Cuti

Format Borang Cuti. Visi, misi & tujuan strategik. Namun, ada kalanya keadaan hidup memerlukan anda untuk memohon cuti lebih daripada 14 hari.

Contoh Format Borang Permohonan Kerja
Contoh Format Borang Permohonan Kerja from apekatekauborang.blogspot.com

Maklumat hendaklah dilengkapkan dengan jelas dan menggunakan huruf besar bahagian i : Lampiran faedah gantian cuti rehat; Pemohon telah diberitahu dan cuti telah direkod.

Pegawai Pentadbiran • Hendaklah Diisi Dalam 2 Salinan • Borang Perlu Diisi Sebelum Bercuti

(tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan). Pemohonan telah diberitahu dan cuti telah direkod. Find out the newest pictures of contoh surat memohon cuti rehat here, so you can receive the picture here simply.

Harap Saya Mendapat Kebenaran Cuti Selama.……….

0% menganggap dokumen ini bermanfaat, tandai dokumen ini sebagai bermanfaat. Contoh surat permohonan cuti untuk mengerjakan umrah have an image from the other. (pegawai yang meluluskan cuti) ’ bahagian iii.

Surat Format Perjanjian Kontrak Kerja Karyawan Perusahaan Swasta.

(ii) kecuali dalam kes kecemasan, setiap permohonan hendaklah sampaidi jabatan ini seberapa awal yang boleh tetapi tidak kurang dari 1 (satu) bulan sebelum tarikh cuti berkenaan diperlukan. ( tindakan ini hendaklah diambil setelah cuti diluluskan ). Maklumat hendaklah dilengkapkan dengan jelas dan menggunakan huruf besar bahagian i :

Borang Cuti Rehat Staf Sokongan Dubai Khalifa.

Rekod kelayakan cuti baki cuti tahunan pada tarikh permohonan : Shared by psdcuser in human resources forms. Tandatangan pegawai yang meluluskan cuti untuk kegunaan pejabat baki cuti pemohon berjumlah hari.

See also  Cuti Cuti Perth Australia

Termasuk Hari Tersebut.*Dipohon Juga Kebenaran.

Tandatangan pegawai yang meluluskan cuti untuk kegunaan pejabat baki cuti pemohon berjumlah. ( diisi dan ditandatangan ringkas sebelum diserahkan kepada pemohon )pemohon diberitahu dan cuti direkodkan. This simple job application form helps you find the right candidate for an open position at your company.