cuti 2022

Pekeliling Cuti Rehat

Pekeliling Cuti Rehat. Diberikan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan untuk menggantikan cuti sambilan di bawah pekeliling perkhidmatan bilangan 4 tahun 1977. Apakah gantian cuti rehat (gcr)?

Pekeliling Cuti Rehat Khas 2018 syncdy
Pekeliling Cuti Rehat Khas 2018 syncdy from syncdy.blogspot.com

(i) berdasarkan perkhidmatan yang melayakkan. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mengenai pelaksanaan cuti rehat khas bagi menambah baik peruntukan sedia ada yang dinikmati oleh pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah dan institusi pendidikan. Bilangan maksimum cuti rehat yang dibenarkan untuk tujuan pemberian wang tunai di bawah spp 17/2008 bagi sepanjang tempoh perkhidmatan pegawai secara kontrak dengan kerajaan (sama ada perkhidmatan secara kontrak dengan perkhidmatan awam persekutuan, perkhidmatan awam negeri, pihak berkuasa berkanun [persekutuan dan negeri] atau pihak.

Pekeliling Perkhidmatan Bilangan 8 Tahun 2017

Untuk makluman kepada penjawat awam,kerajaan melalui pembentangan belanjawan 2022 telah bersetuju menaikkan jumlah hari maksimum gantian cuti rehat (gcr) daripada 150 hari kepada 160 hari dan membenarkan pemberian awal award wang tunai gcr sebanyak 80 hari mulai. Pegawai telah genap 10 tahun perkhidmatan pada tahun 2001 dengan kadar cuti rehat 35 hari. Ketua bahagianunit saya memohon kebenaran cuti rehat.

See also  Cuti Hari Wesak 2021

Berdasarkan Peraturan Sebelum Ini, Gcr Yang Dikumpul Melebihi 150 Hari Tidak Diambil Kira Untuk Bayaran Tunai Apabila Penjawat Awam Bersara.

Tujuan pekeliling cuti rehat khas pegawai perkhidmatan pendidikan dikeluarkan. Kebenaran ini hendaklah dicatatkan dalam kenyataan cuti pegawai dan borang tersebut hendaklah disimpan di dalam. Walaupun ini dinamakan cuti, namun, cuti ini tidak boleh diambil atau diluluskan sewenangnya tanpa sebab dan alasan yang kukuh.

Melalui Pekeliling Yang Dikeluarkan Pada 2008, Kerajaan Memutuskan Gantian Cuti Rehat (Gcr) Yang Boleh Dikumpulkan Oleh Penjawat Awam Kekal 150 Hari Dan Dibayar Dengan Wang Tunai.

Apakah gantian cuti rehat (gcr)? Pekeliling cuti rehat khas crk 10 hari. Kemudahan cuti rehat tahunan pegawai perkhidmatan awam persekutuan adalah diperuntukkan melalui pekeliling perkhidmatan seperti yang berikut:

Pegawai Tidak Menerima Opsyen Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.14 Tahun 2008 (Pp14/2008) Dan Memilih Kekal Di Bawah Pekeliling Perkhidmatan Bil.

Pekeliling perkhidmatan bilangan 11 tahun 2015 opsyen pp14/2008 dilantik ke jawatan lain kadar cuti rehat mulai 1 jan 2009 kadar cuti rehat mulai 1 jan 2016 ya ya lebih tinggi tarikh lantikan tetap pertama/baharu mana yang lebih tinggi ya tidak berkurangan tarikh lantikan tetap pertama tidak ya berkurangan tarikh lantikan. Pekeliling cuti rehat khas (crk) cuti rehat khas (crk) merupakan cuti yang dikhaskan kepada pegawai perkhidmatan pendidikan. Cuti rehat khas (pegawai perkhidmatan pendidikan) rujukan :

Cuti Rehat Yang Berkelayakan Tujuan Memerlukan Tempoh Rawatan Yang Panjang Cuti Tibi, Kusta Dan Barah Perintah Am (P.a) 31Bab C, Pp 9/1991 Syarat Disahkanmengidap Penyakittibi, Kusta Ataubarah;

(diisi dan ditandatangan ringkas sebelum diserahkan. Gcr akan dikumpulkan pada setiap hujung tahun bergantung dengan kelayakan cuti rehat. Pekeliling perkhidmatan ini bertujuan untuk melaksanakan keputusan kerajaan mengenai pelaksanaan cuti rehat khas bagi menambah baik peruntukan sedia ada yang dinikmati oleh pegawai perkhidmatan pendidikan di sekolah dan institusi pendidikan.